Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Fișele actelor permisive de mediu

Acord de Mediu
Acord pentru exportul animalelor sălbatice
Acord pentru exportul plantelor sălbatice
Acord pentru importul animalelor și/sau plantelor  sălbatice 
Autorizația pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare
Autorizație de mediu pentru gestionarea deșeurilor
Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei
Autorizație pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale)
Autorizație pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului și pescuitului (melci, broaște, șopîrle, șerpi)
Autorizație pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe
Autorizație pentru tăieri ale vegetației forestiere

Aviz de evaluare prealabilă

Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare 
Aviz de Mediu
Certificat de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică
Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Permis- certificat CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție)

Avizul de mediu la coordonarea schemei schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea Certificatului de urbanizm pentru proiectare
Avizul de mediu la eliberarea Autorizației de schimbare a destinației construcției și amenajărilor
Avizul de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Evaluarea impactului asupra mediului de la activitățile planificate
Evaluarea strategică de mediu a planurilor și programelor locale de mediu, a planurilor urbanistice generale, zonale, de dezvoltare și a planurilor de amenajare a teritoriului