Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Evaluarea strategică de mediu

Ordin cu privire la aprobarea ghidului pentru procedurile de evaluare strategică de mediu

Evaluarea strategică de mediu 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 11 din 02 martie 2017 privind evaluarea strategică de mediu, care a intrat în vigoare la 07 martie 2018; Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu, aprobat prin Ordinul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului nr. 219 din 01 octombrie 2018,

 

Evaluarea strategică de mediu  este evaluarea posibilelor efecte asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei, ce implică elaborarea unui raport privind evaluarea strategică de mediu, desfăşurarea consultărilor cu autorităţile publice şi cu publicul interesat de efectele implementării unui plan sau program, precum şi efectuarea, după caz, a unor consultări transfrontaliere, luarea în considerare a concluziilor raportului privind evaluarea strategică de mediu şi a rezultatelor consultărilor în procesul decisional.

Obiectul evaluării strategice de mediu sînt proiectele planurilor şi programelor elaborate la nivel naţional şi local, care pot avea un impact semnificativ asupra mediului în Republica Moldova sau în alte state.

Iniţiator al evaluării strategice de mediu poate fi autoritatea administraţiei publice centrale şi locale, care iniţiază un plan sau un program şi este responsabilă de elaborarea acestuia.

Evaluarea strategică de mediu se efectuează în procesul elaborării planului sau programului şi se finalizează înainte de aprobarea acestuia de către autoritatea competentă de nivel naţional sau local.

Pentru planurile şi programele de nivel naţional, inclusiv cele sectoriale şi intersectoriale, aprobate de Guvern sau de Parlament, autoritateaa competentă care oferă consultări iniţiatorului proiectului de plan sau de program la etapa evaluării prealabile, examinează proiectul planului sau al programului, raportul privind evaluarea strategică de mediu şi ia decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a avizului de mediu la diferite niveluri este Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.

Pentru planurile şi programele de nivel local, aprobate de administraţia publică locală, autoritatea competentă care oferă consultări iniţiatorului proiectului de plan sau de program la etapa evaluării prealabile, examinează proiectul planului sau al programului, raportul privind evaluarea strategică de mediu şi ia decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a avizului de mediu la diferite niveluri este Agenția de Mediu.

Evaluarea strategică de mediu se efectuează pentru planurile şi programele elaborate în agricultură, silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transporturi, gestionarea deşeurilor, gestionarea resurselor acvatice, comunicaţiile electronice, turism, folosinţa funciară, planificarea urbană şi rurală (documentaţia de urbanism şi amenajare a teritoriului, inclusiv planurile şi programele de amenajare a teritoriului naţional, regional, raional şi planurile urbanistice generale) şi care stabilesc cadrul pentru acordarea autorizaţiei de realizare a proiectelor şi activităţilor prevăzute în anexele la Legea nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului.
 

Procesul evaluării strategice de mediu se desfăşoară conform următoarelor etape:
    a) determinarea domeniului de aplicare a raportului privind evaluarea strategică de mediu;
    b) elaborarea raportului privind evaluarea strategică de mediu;
    с) consultarea raportului privind evaluarea strategică de mediu cu autorităţile publice, cu publicul interesat şi, după caz, desfăşurarea consultărilor transfrontaliere;
    d) emiterea avizului de mediu.

Dacă în procesul determinării domeniului de aplicare al raportului privind evaluarea strategică de mediu s-a constatat că implementarea planului sau programului pe teritoriul Republicii Moldova poate genera efecte semnificative pentru mediul unui alt stat, atunci autoritatea competentă, de comun acord cu iniţiatorul, trimite o notificare prin canale diplomatice, anexînd proiectul planului sau programului şi raportul privind evaluarea strategică de mediu părţii afectate, precum şi altor părţi la Protocolul privind evaluarea strategică de mediu care au solicitat aceste documente.

 

În cazul în care Republica Moldova este parte afectată şi a primit de la partea de origine o notificare, avînd anexat proiectul planului sau programului şi raportul privind evaluarea strategică de mediu în limba convenită de părţi, autoritatea competentă, în termen de cel mult 15 zile calendaristice, comunică despre participarea sau neparticiparea sa la procedura de evaluare strategică de mediu în context transfrontalier.