Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Indicatori de mediu

În conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea și funcționarea Agenției de Mediu, una din funcțiile Agenției de Mediu este dezvoltarea sistemului indicatorilor în domeniul protecției mediului în scopul elaborării și publicării Raportului naţional privind starea mediului în Republica Moldova.

 

Ce sunt indicatorii de mediu

Definiţia cea mai acceptată la nivel european este: un indicator de mediu este o măsură, în general cantitativă, care poate fi utilizată pentru a ilustra şi comunica fenomene de mediu complexe, inclusive tendinţe şi evoluţie în timp, producând o imagine a stării mediului.

 

Indicatorii de mediu sunt printre instrumentele cel mai simplu de utilizat în raportările de mediu. Bazaţi pe date numerice care demonstrează starea, diferite caracteristici specifice sau dezvoltarea unui fenomen, indicatorii pot atenţiona asupra unor probleme specifice. Indicatorii sunt, de fapt, date care au fost colectate şi prezentate astfel încât să facă legătura dintre date şi ţintele de mediu. În mod similar, atunci când indicatorii se bazează pe o serie suficient de mare de date în timp, ei pot ilustra tendinţe cheie.

 

Baza pentru compunerea indicatorilor de mediu este cadrul de evaluare care ajută la definirea funcţiilor indicatorilor respectivi. Cadrul de evaluare a fost folosit pentru prima dată de Comisia Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Durabilă: factori determinanţi-stare-răspuns. Agenţia Europeană de Mediu a dezvoltat acest cadru în aşa-numitul DPSIR: factori determinanţi – presiuni – stare – impact – răspuns.

 

Factorii determinanţi (cauze) – factori şi activităţi sociale şi economice care produc creşterea sau reducerea presiunilor asupra mediului.

Presiunile – sunt reprezentate de ameninţări antropogene directe asupra mediului, cum sunt poluanţii sau consumul de resurse naturale.

Starea – este legat stadiul actual al calităţii mediului şi de tendinţele acestuia.

Impactul – reprezentat de efectele pe care schimbările de mediu le au asupra stării de sănătate.

Răspuns – reprezintă reacţia societăţii la problemele de mediu; poate fi reprezentat prin măsuri şi decizii, strategii, ţinte şi obiective fixate etc.

Acest cadru pentru evaluarea indicatorilor de mediu ajută la înţelegerea relaţiei cauză-efect, respectiv a relaţiilor dintre societate şi mediu.

 

Modul de prezentare şi utilizare a indicatorilor de mediu

Fiecare indicator este determinat de o definiţie care furnizează informaţii de bază despre metodologia de măsurare şi metoda de demonstrare a indicatorului respectiv. Indicatorii se bazează pe metodologii verificate la nivel internaţional şi astfel sunt comparabili la nivel internaţional. În general, indicatorii se prezintă sub formă de grafic.

 

În mod ideal, fiecare indicator ar trebui evaluat în funcţie de o ţintă cantitativă fixată în cadrul unei reglementări sau a unei strategii, sau în funcţie de un prag stabilit în mod ştiinţific. Dar multe obiective de mediu nu au ţinte fixate şi măsurabile, cuantificate. În astfel de cazuri, indicatorii sunt evaluaţi conform unor reguli comune şi obiective, care dau o abordare simplă, transparentă şi uşor de înţeles raportului.

 

Indicatorii sunt evaluaţi în funcţie de evoluţia lor în timp, mai precis se evaluează modificările lor în timp şi nu nivelul absolut al unui indicator la un moment dat.

 

Interpretarea tendinţelor indicatorilor

Un raport bazat pe indicatori este vital pentru măsurarea progresului implementării politicilor de mediu și anticipare sau răspuns la anumite problematici – la timp.

 

Raportul național este un instrument politic dacă conține informație relevantă.

Este foarte important ca tendinţele indicatorilor să poată fi interpretate, respectiv dacă tendinţele sunt pozitive sau negative.

Raportul e bazat pe indicatori.

Fiecare indicator are metodologie aparte deja existentă și ușor de aplicat

 

Metodologia sau Pașaportul Indicatorului conține – definiția, ce date sunt necesare, cum se interpreteaza. Ce formule se utlizează și cum se ilustrează informația vizual, întrebările cheie în baza cărora se face textul analitic, metadate și chiar modelul pentru completare directă de către Agenția de Mediu

 

În cadrul proiectul ENI SEIS II East – punerea în aplicare a principiilor Sistemului Partajat de Informații de Mediu, Agenția Europeană de Mediu, UNECE și UNEP asistă țările din regiunea Parteneriatului Estic să eficientizez procesul de colectare a datelor/informațiilor, raportarea și evaluare periodică de mediuavînd la bază un Set de Indicatori de Mediu elaborați conform standardelor și formatelor internationale și agreate de Grupul de Lucru Comun pe Indicatori si Statistica de Mediu al Comitetului pe Politicile de Mediu in cadrul CEE-ONU.

 

Această acțiune:

-   asigură o bază gestionabilă şi stabilă pentru a realiza analiza evoluţiei stării mediului pe bază de indicatori, urmărindu-se priorităţile politicilor de mediu

-   privilegiază îmbunătăţirea calităţii şi a ariei de acoperire a fluxurilor informaţionale care sporesc capacitatea de comparare şi precizia informaţiilor şi a analizelor;

 

 Indicatorii de mediu, bazați pe date care demonstrează starea mediului, sunt utilizați pentru:

elaborarea rapoartelor de mediu (SoER)

rezumarea și ilustrarea stării, tendinței și factorii de risc în domeniul mediului

indentificarea priorităților în luarea deciziilor politice

raportări conform, obligațiilor Republicii Moldova în temeiul Directivelor transpuse în legislația națională și Convențiilor la care este parte

asigurarea comparabilității la nivel regional și internațional.

 

 Rapoartele privind Starea Mediului se elaborează în scopul:

  •  îmbunătăţirii cunostinţelor despre starea mediului şi modificările lui în timp
  •  evaluării acţiunilor efectuate
  •  elaborării politicilor de mediu
  •  integrării problemelor de mediu în luarea deciziilor
  •  informării publicului despre starea mediului la nivel naţional.