Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Expertiza ecologică

 

 

       Agenția de Mediu, autoritate emitentă a actelor permisive în domeniul mediului efectuează expertiza ecologică de stat a documentației de proiect  în baza Legii nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică.

       Scopul expertizei ecologice:

a) adoptarea unor decizii argumentate, care prevăd utilizarea resurselor naturale şi măsuri de protecţie a mediului înconjurător şi componentelor lui;

b) prevenirea sau minimizarea eventualului impact direct, indirect sau cumulativ al obiectelor şi activităţilor economice preconizate asupra mediului înconjurător, componentelor lui, ecosistemelor şi sănătăţii populaţiei;

c) menţinerea echilibrului ecologic, fondului genetic şi biodiversităţii, crearea condiţiilor optime de viaţă pentru oameni;

d) corelarea dezvoltării social-economice cu capacităţile ecosistemelor.

 Expertiza ecologică de stat este efectuată pentru obiectele şi activităţile economice preconizate care nu au fost supuse evaluării impactului asupra mediului și influenţează mediul şi/sau prevăd folosirea resurselor naturale, indiferent de destinaţie, amplasare, tipul de proprietate şi subordonarea acestor obiecte, volumul investiţiilor capitale, sursa de finanţare şi modul de execuţie a lucrărilor de construcţii.

 Este supusă în mod obligatoriu expertizei ecologice de stat documentația de proiect pentru domeniile și activitățile stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică.

 Expertiza ecologică de stat a documentaţiei de proiect se efectuează în termen de pînă la 30 de zile calendaristice de la data prezentării setului complet de documente. Termenul de efectuare a expertizei ecologice de stat a documentaţiei de proiect pentru obiectele şi activităţile economice complexe şi potenţial periculoase pentru mediul înconjurător, inclusiv a documentaţiei a cărei examinare necesită derularea unor cercetări ştiinţifice speciale suplimentare, poate fi prelungit pînă la 2 luni.

 Ca rezultat al examinării documentației de  proiect se eliberează  Avizul expertizei ecologice de stat, care este valabil pentru perioada de implementare a proiectului de execuție. Avizul poate fi valabil și pentru întreaga perioadă de exploatare a obiectului dacă acest lucru este menționat în aviz.

 Taxele pentru efectuarea expertizei ecologice de stat a documentației de proiect și eliberarea avizului expertizei ecologice de stat sunt stabilite în anexa nr. 1 la Legea nr. 851 din 29.05.1996 privind expertiza ecologică. 

 Se scutesc de plata taxei pentru efectuarea expertizei ecologice de stat beneficiarii documentaţiei de proiect elaborate pentru obiectele finanţate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale.