Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Funcții vacante AM

[19.06.2024]

ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Serviciului financiar-administrativ

ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Direcţiei implementare politici de mediu

ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Direcţiei monitoringul resurselor naturale

ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Secției mecanisme economice de mediu

[13.06.2024]
LISTA candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

[10.06.2024]
Lista candidaților admiși la Interviul din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

[31.05.2024]
Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

[20.05.2024]

LISTA candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

[17.05.2024]

LISTA candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcției publice vacanteSpecialist principal al Direcției monitoringul resurselor naturale

[14.05.2024]

Se prelungește, până la data de 30.05.2024, ora 15.00, termenul de depunere a dosarelor la Concursul pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante:

ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Serviciului financiar-administrativ
ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Serviciului informare și comunicare cu mass-media
ANUNŢAgenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Direcţiei implementare politici de mediu
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Direcţiei evaluarea de mediu și expertiză ecologică
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Secției mecanisme economice de mediu

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de Specialist principal al Direcției monitoringul resurselor naturale
 

[17.04.2024]

 ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Serviciului financiar-administrativ
ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Serviciului informare și comunicare cu mass-media
ANUNŢAgenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Direcţiei implementare politici de mediu
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Direcţiei monitoringul resurselor naturale
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Direcţiei evaluarea de mediu și expertiză ecologică
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante Specialist principal al Secției mecanisme economice de mediu
 

[11.04.2024]

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante Specialist principal al Direcției monitoringul resurselor naturale

[29.03.2024]
LISTA candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

[27.03.2024]

LISTA candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

[22.03.2024]

Lista candidaților admiși la concursul pentru ocuparea funcției publice vacante

ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Direcţiei monitoringul resurselor naturale
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal al Serviciului financiar-administrativ

[01.03.2024]
ANUNȚ Agenția de Mediu anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal al Serviciului resurse umane
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef al Direcţiei implementare politici de mediu
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Direcţiei monitoringul resurselor naturale
ANUNŢ Agenţia de Mediu anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Specialist principal al Serviciului financiar-administrativ
 

[16.10.2023]

Lista candidaților care au promovat concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef al Serviciului juridic și șef al Serviciului resurse umane

 

[10.10.2023]

Lista candidaților admiși la interviu la funcțiile publice vacante de șef Serviciul resurse umane și șef Serviciul juridic

 

[03.10.2023]

Lista candidaților admiși concursul pentru ocuparea funcției publice vacante de șef Serviciul resurse umane și șef Serviciul juridic

 

[13.09.2023]

Agenția de Mediu anunță concursul pentru ocuparea funcțiilor publice vacante/temporar vacante din cadrul instituției pentru următoarele funcții

 

[08.08.2023]

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal din cadrul Agenției de Mediu Sud

 

[12.07.2023]

Agenția de Mediu anunță concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante din cadrul instituției pentru următoarele funcții publice vacante

 

[26.05.2023]

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante

 

[18.05.2023]

Lista candidaţilor admişi la proba scrisă pentru ocuparea funcţiilor publice vacante Agenției de Mediu

 

[04.05.2023]

Prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante pînă la data de 16 mai 2023, ora 15:00 la următoarele funcții

 

[12.04.2023]

 Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de specialist principal al Agenției de Mediu Sud (cu statut de direcție)

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de Șef direcție în cadrul direcției generale al Serviciului operativ de investigații ecologice (cu statut de direcție în componența direcției generale) în componența Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală)

 

Anunță concurs pentru ocuparea funcţiei publice vacante de șef Serviciu al Serviciului juridic - data-limită 02.05.2023

 

Specialist principal (în domeniul gestionării deșeurilor) al Direcției implementare politici de mediu data-limită 02.05.2023

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal al Direcției evaluarea de mediu și expertiză ecologică, data-limită 02.05.2023

 


Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal (în domeniul calității și protecției aerului atmosferic) al Direcției reglementare și acte permisive de mediu, data-limită 02.05.2023

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal  (în domeniul gestionării deșeurilor) al Direcției reglementare și acte permisive de mediu, data-limită 02.05.2023Anunț pentru ocuparea postului vacant de șef al Direcției management informațional integrat de mediu, data-limită 02.05.2023

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal al Secţiei mecanisme economice de mediu, data-limită 02.05.2023

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal al Serviciului resurse umane, data-limită 02.05.2023

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru deșeuri (cu statut de direcție în componența direcției generale) , data-limită 02.05.2023

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal al Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție), data-limită 02.05.2023

 

specialist principal al Laboratorului pentru calitatea aerului data-limită 02.05.2023

 

specialist principal al Laboratorului pentru calitatea apei data-limită 02.05.2023

 

specialist principal al Laboratorului pentru calitatea solului data-limită 02.05.2023

 

 

specialist principal al Laboratorului pentru deșeuri data-limită 02.05.2023

 

 

specialist principal al Serviciului operativ de investigații ecologice data-limită 02.05.2023

 

 

[09.02.2023]

Învingător al concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (în domeniul utilizării și protecției resurselor de apă, gestionării riscurilor de inundații)

al Direcției implementare politici de mediu  a fost desemnată dna  Vîsoțcaia Irina.

[31.01.2023]

Lista candidaților care au promovat proba scrisă și sunt admiși la interviul pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal (în domeniul utilizării și protecției resurselor de apă, gestionării riscurilor de inundații) al Direcției implementare politici de mediu

 

[18.01.2023]

Lista candidaților admiși la proba scrisă

 

[12.12.2022]

Prelungește termenul de depunere a dosarelor la concursul pentru ocuparea funcţiei publice vacante  pînă la data de 16 ianuarie 2023, ora 15:00

la următoarele funcții

 

[25.11.2022]

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal (în domeniul utilizării și protecției resurselor de apă, gestionării riscurilor de inundații) al Direcției implementare politici de mediu, data-limită 09.12.2022

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal (în domeniul utilizării și protecției resurselor de apă, gestionării riscurilor de inundații) al Direcției implementare politici de mediu, data-limită 09.12.2022

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal al Direcției evaluarea de mediu și expertiză ecologică, data-limită 09.12.2022Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal (în domeniul calității și protecției aerului atmosferic) al Direcției reglementare și acte permisive de mediu, data-limită 09.12.2022

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal  (în domeniul gestionării deșeurilor) al Direcției reglementare și acte permisive de mediu, data-limită 09.12.2022

Anunț pentru ocuparea postului vacant de șef al Direcției management informațional integrat de mediu, data-limită 09.12.2022

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal al Secţiei mecanisme economice de mediu, data-limită 09.12.2022

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal al Serviciului resurse umane, data-limită 09.12.2022

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru deșeuri (cu statut de direcție în componența direcției generale) , data-limită 09.12.2022

 

Anunț pentru ocuparea postului vacant de specialist principal al Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție), data-limită 09.12.2022

 

[29.08.2022]

Învingătorii concursului pentru ocuparea funcților publice vacante

 

[22.08.2022]

Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

[16.08.2022]

Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

 

[11.08.2022]

Învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Direcției evaluare de mediu și expertiză ecologică

[27.07.2022]

Lista candidaților admiși la proba scrisă

[05.07.2022]

Specialist principal (în domeniul utilizării și protecției resurselor de apă, gestionării riscurilor de inundații) al Direcției implementare politici de mediu data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal (în domeniul gestionării deșeurilor) al Direcției implementare politici de mediu data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal (în domeniul calității și protecției aerului atmosferic) al Direcției reglementare și acte permisive de mediu data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal (în domeniul gestionării deșeurilor) al Direcției reglementare și acte permisive de mediu data-limită 22.07.2022

 

Șef al Direcției management informațional integrat de mediu data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal al Secţiei mecanisme economice de mediu data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal al Laboratorului pentru calitatea aerului (cu statut de direcție în componența direcției generale) în componența Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală) data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal al Laboratorului pentru calitatea apei (cu statut de direcție în componența direcției generale) în componența Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală) data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal al Laboratorului pentru calitatea solului (cu statut de direcție în componența direcției generale) în componența Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală) data-limită 22.07.2022

 

Șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru radioactivitatea mediului (cu statut de direcție în componența direcției generale) data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal al Laboratorului pentru radioactivitatea mediului (cu statut de direcție în componența direcției generale) în componența Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală) data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal al Laboratorului pentru deșeuri (cu statut de direcție în componența direcției generale) în componența Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală) data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal al Serviciului operativ de investigații ecologice (cu statut de direcție în componența direcției generale) în componența Laboratorului de referință de mediu (cu statut de direcție generală) data-limită 22.07.2022

 

Specialist principal al Agenției de Mediu Nord (cu statut de direcție) data-limită 22.07.2022

 

[30.05.2022]

Învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic

Învingătorul concursului pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului informare și comunicare cu mass-media

[20.04.2022]

Lista candidaților admiși la interviu pentru ocuparea funcțiilor publice vacante

[16.04.2022]

Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului juridic

Lista candidaților admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal al Serviciului informare și comunicare cu mass-media 

[09.04.2022]

specialist principal al Serviciului juridic

specialist principal al Serviciului financiar-administrativ

specialist principal al Serviciului informare și comunicare cu mass-media

specialist principal (în domeniul utilizării și protecției resurselor de apă, gestionării riscurilor de inundații) al Direcției implementare politici de mediu

specialist principal (în domeniul gestionării deșeurilor) al Direcției implementare politici de mediu

specialist principal al Direcției evaluarea de mediu și expertiză ecologică

specialist principal (în domeniul calității și protecției aerului atmosferic) al Direcției reglementare și acte permisive de mediu

specialist principal (în domeniul gestionării deșeurilor) al Direcției reglementare și acte permisive de mediu

specialist principal al Secției mecanisme economice de mediu

specialist principal al Laboratorului pentru calitatea aerului

specialist principal al Laboratorului pentru calitatea apei

specialist principal al Laboratorului pentru calitatea solului

șef direcție în cadrul direcției generale al Laboratorului pentru radioactivitatea mediului

specialist principal al Laboratorului pentru deșeuri

specialist principal al Serviciului operativ de investigații ecologice

specialist principal al Agenției de Mediu Nord