Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Vizita colegilor noștri în Republica Cehă

Published on: Tue, 05/28/2024 - 15:14
Press Release Type: 

 

 

În perioada 24 mai - 2 iunie reprezentantul Agenției de Mediu, domnul Marius Caț, șef al Direcției monitoringul resurselor naturale, se află într-o vizită de studiu în Republica Cehă.

Vizita de studiu în Republica Cehă este organizată de către AO Societatea Ecologică „BIOTICA” în cadrul proiectului "Natura 2000 Moldova: Realizarea abordării europene a protecției naturii", susținut de Programul de promovare a tranziției al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Cehe.

 

 

Scopul vizitei este schimbul de experiență între reprezentanții autorităților de protecție a ariilor naturale din Republica Cehă și ale autorităților de specialitate similare din Republica Moldova.

Respectiv, această vizită este esențială pentru a consolida cooperarea și schimbul de experiență în domeniul managementului ariilor naturale protejate și dezvoltarea durabilă a acestora la noi în țară, folosind experiența omologilor din Republica Cehă.