Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Ghișeul unic pentru raportare electronică

                    

                                                                                                                                               

                                                                                                                           Ghidul pentru raportarea gestionării deșeurilor

 

 

 

                                                                                      Termenul limită de raportare 30 aprilie