Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Agenția de Mediu dezminte informațiile apărute...

Published on: Tue, 06/18/2024 - 11:30
Press Release Type: 

În legătură cu declarațiile făcute de către unii oficiali ai Primăriei mun.Chișinău în cadrul sedinței operative din data de 17 iunie 2024 cu privire la procedura și termenii de autorizare a lucrărilor de defrișare a arborelor din spațiile verzi ale municipiului, Agenția de Mediu vine cu următoarele precizări:

 

La declarațiile făcute de către aleșii locali în cadrul sedinței operative a serviciilor Primăriei Chișinău din data de 17 iunie 2024, pe subiectul tăierii și înlăturării arborilor în municipiu, precum că, în urma modificărilor la legislație, procedura de obținere a „Autorizație pentru tăieri ale vegetației  forestiere” este una foarte anevoioasă, birocratizată și că durează luni de zile ”așteptăndu-se pînă se va usca complet arborele.....”, venim cu următoarea replică:

Modificările ce s-au operat la cadrul legal, dimpotrivă, au facilitat procedura de obținere a acestui tip de act permisiv, care este reglementată expres de art.26 al Legii regnului vegetal nr.239 din 08.11.2007 și actualul Regulament cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier, aprobat prin Hotărîrea Guvernului RM nr.27 din 19.01.2004.
      Mai mult ca atît, procesul de depunere a solicitării privind obținerea actului permisiv de mediu este foarte practic și se operează prin intermediul ghișeului unic, iar examinarea materialelor de regulă este proximă și nu depășește termenul legal (20 de zile lucrătoare), caz în care pachetul de acte premergătoare prezentate este complet.

      În contextul modificărilor aceluiași cadru legal, încă în anul 2022 a fost întrodus  art.261 din Legea regnului vegetal nr.239/2007 care prevede Notificarea privind recoltarea masei lemnoase - o procedură simplificată de acordare a dreptului pentru efectuarea lucrărilor de tăieri silvice în vegetația forestieră, în raport cu situațiile prevazute în articolul menționat, printre care sunt inclusiv tăierile de igienă în spațiile verzi ale localităților urbane şi rurale asupra arborilor și arbuștilor uscați sau în curs de uscare, rupți sau doborâți de vânt ori zăpadă, tăierile de igienă a arborilor și a arbuștilor sau anumitor părți ale acestora care constituie impediment pentru lichidarea avariilor sau reparațiilor urgente la rețelele inginerești, în cazul căderii arborilor pe edificii, pe liniile de transport al energiei electrice, pe echipamentele de semnalizare, de comunicații electronice și pe alte rețele inginerești, pe obiecte de infrastructură comunitară (drumuri publice, zone pietonale, zone destinate recreării populației) împiedicând utilizarea acestora, precum şi în cazurile în care vegetația forestieră prezintă pericol iminent pentru securitatea populației și se permite desfășurarea activității preconizate din data emiterii înștiințării de recepționare a notificării de către Agenția de Mediu.

Într-un șir de cazuri, prevăzute în articolul menționat al legii, măsurile ce se impun pentru remedierea situației pot fi efectuate imediat, cu condiția că cel târziu la sfârșitul zilei de intervenție cu tăieri silvice asupra vegetației, beneficiarii lucrărilor, indiferent de forma de proprietate sau de apartenența departamentală, persoanele fizice, inclusiv străine rezidente, sunt obligate să notifice Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului despre lucrările efectuate.

Toate aceste prevederi le sunt foarte bine cunoscute oficialilor și inginerilor inspectori ai ÎM ”Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” din Chișinău (ÎM ”AGSV”) și aplicate de aceștea, ori de căte ori este așa necesitate.

Menționăm că în anul curent ÎM ”AGSV” a înaintat Agenției de Mediu 373 cereri de solicitare a autorizațiilor de tăiere, dintre care toate au fost examinate și soluționate în termenul prevăzut de lege.

Din totalul de 373 cereri (informația e conform datelor la ziua de 17 iunie 2024):

  • 332 au fost aprobate;
  • 38 sunt în derulare;
  • 3 au fost respinse(două din motiv că adresele indicate au fost autorizate anterior, autorizația fiind valabilă un an, iar o cerere a fost înaintată nu de către deținătorul legal al terenului).

În partea ce ține de Notificări, în anul 2024 ÎM ”AGSV” a înaintat 10 Notificări despre lucrările întreprinse în teritoriul administrat, dintre care la 9 au primit dovada recepționării, 1 (una) fiind în derulare.

Considerăm cele declarate în ședință drept informații tendențioase în scop de a denigra imaginea și eforturile autorităților centrale.