Anunț

Published on: Thu, 11/16/2023 - 15:56

Reprezentanții Agenției de Mediu incluși în Grupurile de lucru responsabile de transpunerea acquis-ului Uniunii Europene pe domeniile „Agenda verde și conectivitatea sustenabilă” și „Resurse naturale, agricultură și coeziune”, în perioada 13-14 noiembrie 2023, au participat la „Instruirea de pregătire pentru desfășurarea procesului de „self-sc

Romanian
Published on: Thu, 11/16/2023 - 15:51

Agenții economici, activitatea cărora se încadrează în unul din următoarele sectoare, conform HG 373/2018 (Sectorul energetic; Producţia şi prelucrarea metalelor; Industria minereurilor; Industria chimică; Gestionarea deşeurilor şi a apelor reziduale; Producerea şi procesarea hîrtiei şi a lemnului; Producţie animală intensivă şi acvacultură

Romanian
Published on: Fri, 11/10/2023 - 12:37

La data de 10 noiembrie 2023, Agenția de Mediu la solicitarea Serviciului Vamal al Republicii Moldova a  desfășurat o activitate de instruire a inspectorilor vamali cu scopul de a spori nivelul de informare cu privire la implementarea prevederilor Convenției privind comerțul internațional cu specii s

Romanian
Published on: Thu, 11/09/2023 - 07:46

Agenția de Mediu vine cu îndemnul către întreaga societate să se mobilizeze și să participe la acțiunile de plantare, care vor avea loc pe parcursul lunilor noiembrie-decembrie, pentru ca împreună să sporim suprafețele împădurite în țară.

Romanian
Published on: Mon, 11/06/2023 - 16:04

În baza prevederilor Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind utilizarea în comun și protecția apelor de frontieră, semnat la 23 noiembrie 1994 la Chișinău, în perioada 2-3 noiembrie, Republica Moldova a găzduit cea de-a XVIII-

Romanian

Pages

Subscribe to RSS - Anunț