Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Deciziile adoptate

Ordin nr. 27 din 07 mai 2024 cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2024

 

Ordin nr. 21 din 3 aprilie 2024 cu privire la perioadele și zonele de prohibiție pescuitul în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2024

 

ORDIN nr. 47 din 08.12.2023 cu privire la stabilirea valorii unitare de gestionare de referință pentru anul 2023

 

ORDIN nr. 337-0/nr.32/nr.62 din 15.09.2023 cu privire la schimbul de informații privind transferurile transfrontaliere de deșeuri între Serviciul Vamal, Agenția de Mediu și Inspectoratul pentru Protecția Mediului

 

Ordin nr. 15 iunie 2023  cu privire la aprobarea Instrucțiunei privind procesul de acordare a consimțământului pentru exportul deșeurilor, monitorizare, evidența și raportarea datelor cu privire la exportul, tranzitul sau importul acestora

Ordin nr 7 din 11 mai 2023 cu privire la  pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2023

 

Ordin nr 5 din 3 aprilie 2023 cu privire la perioadele și zonele de prohibiție pescuitul în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2023

 

Ordinul Agenției de Mediu nr. 30 din 15.12.2022 cu privire la stabilirea valorii unitare de referință pentru anul 2022

 

Ordinul nr. 08 din 23 martie 2022 cu privire la aprobarea Listei ambalajelor pentru care se va aplica sistemul „depozit”

 

Ordin nr. 45 din 14.12.2021 cu privire la stabilirea valorii unitare de gestionare  de referință pentru anul 2021

 

Ordin nr. 28 din 01.10.2021 întru aprobarea Instrucțiunei cu privire la implementarea Regulamentului privind ambalajele, și deșeurile de ambalaje, aprobat prin HG 561/2020

 

Ordin nr. 19 din 19.07.2021 cu privire la stabilirea unor aspecte ce țin de punerea în aplicare a pct. 49  din Regulamentul privind ambalajele și deșeurile din ambalaje, aprobat prin HG nr. 561 din 31.07.2020

 

Ordin nr 15 din 30 martie 2021 cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2021

 

Ordin nr 11 din 23 martie 2021 cu privire la perioadele și zonele de prohibiție pescuitul în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2021 

 

Ordin 08 din 03.03.2021 cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind înregistrarea în ”Lista producătorilor” pentru producătorii de baterii și acumulatori

 

Ordin nr. 44 Cu privire la aprobarea  Regulamentului de securitate cibernetică și Planul de Acțiuni pentru asigurarea instruirii și responsabilizării în securitate cibernetică a personalului Agenției de Mediu

 

Ordin nr. 42 cu privire la  desemnarea persoanei responsabile de punerea în aplicare a politicii de securitate a datelor cu caracter personal în cadrul  Agenției de Mediu

 

Ordin nr. 41 cu privire la stabilirea valorii unitare de gestionare de referință pentru anul 2020

 

Ordin nr. 39 cu privire la desemnarea persoanei responsabile de punerea în aplicare a sistemului de management al securității cibernetice în Agenția de Mediu