Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Anunţurile privind organizarea consultărilor publice 

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de ordin al Agenției de Mediu cu privire la perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2024

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de ordin al Agenției de Mediu cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2023

ANUNȚ privind organizarea consultării publice a proiectului de ordin al Agenției de Mediu cu privire la perioadele și zonele de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2023

Anunțul cu privire la consultarea publică a proiectului de ordin al Agenției de Mediu cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2022

ANUNȚ cu privire la consultarea publică a proiectului de ordin al Agenției de Mediu cu privire la perioadele şi zonele de prohibiție a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2022

ANUNȚ cu privire la organizarea consultării publice a proiectului de ordin al Agenției de Mediu cu privire la aprobarea Listei ambalajelor pentru care se va aplica sistemul „depozit”

ANUNȚ cu privire la organizarea consultării publice a proiectul „Ghid privind elaborarea Planului de operare pentru produsele/obiectele/dispozitivele ce conțin mercur/compuși de mercur”

ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului hotărârii Guvernului privind aprobarea Regulamentului cu privire la  procesul de gestionare a informației privind mediul 

ANUNȚcu privire la organizarea consultării publice a proiectului de ordin întru aprobarea Instrucțiunii cu privire la implementarea Regulamentului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, aprobat prin Hotărîrea Guvernului  561/2020

ANUNȚ cu privire la organizarea consultării publice a proiectului de ordin privind aprobarea Instrucțiunii privind  înregistrarea în Lista producătorilor de produse supuse reglementărilor de responsabilitate extinsă pentru producătorii de ambalaje

ANUNȚ cu privire la consultarea publică a proiectului de ordin al Agenției de Mediu cu privire la pescuitul scrumbiei în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2021

ANUNȚ cu privire la consultarea publică a proiectului de ordin al Agenției de Mediu cu privire la perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2021

Anunț cu privire la organizarea consultării publice a proiectului de ordin privind aprobarea Instrucțiunilor de implementare a pct. 20 din Regulamentul privind gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori

ANUNȚ Privind organizarea consultării publice al Ghidului  cu privire la procesul de colectare și evaluare a datelor pentru crearea indicatorilor de mediu și elaborarea Raportului național privind starea mediului

GHID cu privire la procesul de colectare și evaluare a datelor pentru crearea indicatorilor de mediu și elaborarea Raportului național privind starea mediului