Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Acte normative

                                       ACTE NORMATIVE

 1. Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128016&lang=ro

 

 1. Legea nr. 595 din 24.09.1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova   

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=92552&lang=ro

 

 

 

                        

                              Cu referire la administrația publică

 

 1. Legea nr. 136 din 07.07.2017 cu privire la Guvern https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125861&lang=ro#
   
 2. Legea nr. 98 din 4 mai 2012 privind administrația publică centrală de specialitate
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129125&lang=ro#

 

 1. Legea nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administrația publică locală

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130401&lang=ro#


 

 1. Legea nr. l58-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130341&lang=ro#

 

 1. Legea nr. 25-XVI din 22 februarie 2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107130&lang=ru

 

 

 1. Legea nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106638&lang=ro


 

 1. Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105607&lang=ro#


 

 1. Codul administrativ Nr. 116 din 19-07-2018
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129135&lang=ro#

 

 1. Legea nr. 982-XIV din 11 mai 2000 privind accesul la informație

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108552&lang=ro


 

 1. Legea nr.112 din 02.07.2014 pentru ratificarea Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte  
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=83489&lang=ro#

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 201 din  11.03.2009 privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158-XVI din 4 iulie 2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130131&lang=ro


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 695 din 30.08.2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129543&lang=ro#

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 549 din 13.06.2018 cu privire la constituirea, organizarea şi funcționarea Agenției de Mediu;

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127927&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 548 din 13.06.2018 cu privire la organizarea şi funcționarea Inspectoratului pentru Protecţia Mediului;
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127671&lang=ro#

 

               

                                Cu referire la protecția mediului 

 1. Legea nr. 1515-XII din 16 iunie 1993 privind protecția mediului înconjurător

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130524&lang=ro#

 

 1. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr. 218 din 24.10.2008

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130832&lang=ro#


 

 1. Codul silvic nr. 887 din 21 iunie 1996

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118482&lang=ro

 

 1. Codul subsolului nr. 3 din 2 februarie 2009
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106633&lang=ro#

 

 1. Legea nr.1540 din 25.02.1998 privind plata pentru poluarea mediului

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125113&lang=ro#


 

 1. Legea apelor nr. 272 din  23.12.2011 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121479&lang=ro


 

 1. Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130544&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 1422 din 17 decembrie 1997 privind protecția aerului atmosferic
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130529&lang=ro#

 

 1. Legea nr. 11 din 02.03.2017 privind evaluarea strategică de mediu 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105551&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 86 din 29.05.2014 privind evaluarea impactului asupra mediului

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106006&lang=ro#


 

 1. Legea Nr. 851 din  29.05.1996 privind expertiza ecologică
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109128&lang=ro#

 

 1. Legea nr. 160 din  22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130022&lang=ro#

 
 

 1. Legea nr. 161/2011 privind implementarea ghişeului unic în desfăşurarea activităţii de întreprinzător

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=106479&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 131 din  08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător 
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130023&lang=ro#

 

 1. Legea regnului animal nr. 439-XIII din 27.04.95

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130527&lang=ro#


 

 1. Legea regnului vegetal  nr. 239-XVI din 8.11.2007

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130558&lang=ro#

 

 1. Legea nr.1246-XIV din 28 septembrie 2000 pentru aderarea Republicii Moldova la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție CITES

 

 1. Legea nr.1102 din 6 februarie 1997 cu privire la resursele naturale
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109389&lang=ro#

 

 1. Legea nr.1538 din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109389&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 591 din 23 septembrie 1999 cu privire la spațiile verzi ale localităților urbane şi rurale
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130537&lang=ro#

 

 1. Legea nr. 325 din 25.12.2005 cu privire la Cartea Roşie a Republicii Moldova

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130540&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 94 din 5 aprilie 2007 cu privire la rețeaua ecologică

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107337&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 755 din 21.12.2001 privind securitatea biologică

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=65063&lang=ro#


 

 1. Legea privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura nr.149 din 08.06.2006

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130542&lang=ro#


 

 1. Legea nr.440-XIII din 27 aprilie 1995 cu privire la zonele şi fâșiile de protecţie a apelor, râurilor şi bazinelor de apă

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121475&lang=ro


 

 1. Legea nr. 78 din 04 mai 2017 pentru ratificarea Acordului de la Paris

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=99251&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 852 din 14 februarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122851&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 40-XV din 19 februarie 2004 pentru ratificarea Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=107698&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 205-XVI din 9 octombrie 2008 pentru acceptarea unui Amendament la Convenţia de la  Baselprivind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora, inclusiv a anexei VII

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=23649&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120652&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 1236 din 03.07.1997 cu privire la regimul produselor şi substanţelor nocive

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112668&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 277 din 29.11.2018 privind substanțele chimice

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112668&lang=ro


 

 1. Hotărîrea Parlamentului nr. 1599-XIII din 10 martie 1998 privind aderarea Republicii Moldova la Convenţia de la Basel privind controlul transportului peste frontiere al deşeurilor periculoase şi al eliminării acestora


 

 1. Hotărâre nr. 888 din  06.08.2007 privind autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113434&lang=ro


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 894 din  12.11.2013 cu privire la organizarea și funcționarea ghișeului unic în domeniul autorizării de mediu pentru folosința specială a apei

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121894&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 485 din  12.08.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Agenției pentru Geologie și Resurse Minerale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=127667&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 747 din  03.11.1995 cu privire la modul de elaborare și aprobare a schemelor de utilizare în complex și protecție a apelor

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=48156&lang=ro#


 

 1. Hotărârea Guvernului nr.27 din 19 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la autorizarea tăierilor în fondul forestier și vegetația forestieră din afara fondului forestier 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=113236&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1242 din 14 noiembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la măsurile de reducere a emisiilor provenite de la sistemele de climatizare ale autovehiculelor; 

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114298&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 589 din 21 iunie 2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate.

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108718&lang=ro


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1277 din  26.12.2018 cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice  
   
 2. Hotărîrea Guvernului nr. 1107 din  11.09.2003 despre aprobarea Regulamentului cu privire la înființarea, înregistrarea, completarea, păstrarea, exportul și importul colecțiilor de animale și plante din flora și fauna sălbatică  
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112909&lang=ro#

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 637 din 27 mai 2003 Privind controlul transportării transfrontaliere a deşeurilor şi eliminării acestora

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=112863&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11.07.2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108814&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 373 din 24. 04.2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și al transferului de poluanți

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122933&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind  deșeurile de echipamente electrice și electronice
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102175&lang=ro

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30.01.2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102107&lang=ro

 


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29.05.2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=108614&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1467 din 30 decembrie 2016 pentru aprobarea Regulamentul privind accesul publicului la informația de mediu

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114423&lang=ro#
                         Cu referire la resurse și sisteme informaționale

 

 1. Legea Nr. 142 din  19.07.2018 cu privire la schimbul de date și interoperabiltate

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129134&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 467 din 21.11.2003 cu privire la informatizare şi la resursele informaţionale de stat

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122810&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 71 din 22.03.2007 cu privire la registre

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=122742&lang=ro#


 

 1. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu character personal

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=129123&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 211 din  03.04.2019 privind platforma de interoperabilitate (MConnect)
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128349&lang=ro#

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 710 din 20.09.2011 cu privire la aprobarea Programului strategic de modernizare tehnologică a guvernării (e-Transformare)

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103279&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1032 din 06.09.2006 cu privire la aprobarea Concepţiei sistemului informaţional automatizat "Registrul resurselor şi sistemelor informaţionale de stat"

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=130670&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 562 din 22 mai 2006 cu privire la crearea sistemelor și resurselor informaționale automatizate de stat

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114036&lang=ro#


 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 550 din 13.06.2018 cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124925&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 866 din  05.09.2018 cu privire la aprobarea formularelor-tip ale actelor permisive

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124926&lang=ro#


 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 753 din 14.06.2016pentru aprobarea Conceptului mecanismului de gestionare şi eliberare a actelor permisive şi a Planului de acţiuni privind implementarea soluţiilor de ghişeu unic

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124924&lang=ro#


 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 551 din 13.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124926&lang=ro

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 405 din 2 iunie 2014 „Privind serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign)”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128352&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1141 din 20 decembrie 2017 „Pentru aprobarea Regulamentului privind modalitatea de aplicare a semnăturii electronice pe documentele electronice de către funcţionarii persoanelor juridice de drept public în cadrul circulaţiei electronice ale acestora”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=102490&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1123 din  14 decembrie 2010 „Privind aprobarea Cerinţelor faţă de asigurarea securităţii datelor cu caracter personal la prelucrarea acestora în cadrul sistemelor informaţionale de date cu caracter personal”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=16012&lang=ro


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 128 din 20 februarie 2014 „Privind platforma tehnologică guvernamentală comună (MCloud)”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126457&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1090 din 31.12.2013 privind serviciul electronic guvernamental de autentificare şi control al accesului (MPass)
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128353&lang=ro#

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 717 din 29 august 2014 „Privind platforma guvernamentală de registre şi acte permisive (PGRAP)”

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128350&lang=ro#


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 656 din 5 septembrie 2012 „Cu privire la aprobarea Programului privind Cadrul de Interoperabilitate”
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=103190&lang=ro#

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 1172 din 28.11.2018 cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru o guvernare deschisă pe anii 2019-2020

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=109961&lang=ro

 


 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 414 din 08.05.2018 cu privire la măsurile de consolidare a centrelor de date în sectorul public și de raționalizare a administrării sistemelor informaționale de stat
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=128904&lang=ro#

 

 1. Hotărîrea Guvernului nr. 966 din 09.08.2016 pentru aprobarea Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=110574&lang=ro


 

 1. HOTĂRÎRE Nr. 458  din  22.06.2017  pentru aprobarea responsabilităților entităților publice  privind seturile de date spaţiale

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=114061&lang=ro#


 

 1. HOTĂRÎRE Nr. 544 din 12-11-2019 cu privire la unele măsuri de organizare a procesului  de achiziții în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor
  https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=118946&lang=ro#