Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Decizia privind Contingentele pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate (HCFC) pentru anul 2019

Agenția de Mediu, vă aduce la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr. 856 din 13.07.2016 privind aprobarea Programului de suprimare eșalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 cît și a Hotărîrii Guvernului nr. 589 din 21.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la stabilirea mecanismului de repartizare a contingentelor anuale pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a aprobat deciziile privind acordarea contingentelor anuale pentru importul HCFC pentru anul 2019, următorilor agenți economici:
 
 
 
 
 
 
Astfel, agenții economici sus-menționați vor depune la Agenția de Mediu (Direcția reglementare și acte permisive de mediu) setul de acte necesar pentru obținerea autorizației pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon, al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe, conform cap. IV. ,,Managementul, evidenţa” din Legea nr. 852 din 14.02.2002 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la regimul comercial şi reglementarea utilizării hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon.