Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

În sediul Agenției de Mediu – un nou punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Un tomberon pentru colectarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE), din categoria echipamentelor informatice și de comunicații electronice, dar și baterii și acumulatori portabili uzați, a fost instalat în sediul Agenției de Mediu (str. Albișoara 38).
 
Deșeurile de echipamente electrice și electronice sunt colectate în cadrul proiectului "Oraș curat cu e-deșeu reciclat", inițiativa căruia aparține A.O. „Asociația pentru Valorificarea Deșeurilor”, realizat de Asociația Moldrec, sub patronajul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în parteneriat Primăria municipiului Chișinău şi cu suportul Programului de Granturi Mici al GEF, implementat de PNUD.
 
Prin intermediul proiectului se planifică crearea a 80 puncte de colectare a DEEE în mun. Chișinău.
Operatorul autorizat pentru colectarea, transportarea, depozitarea și comercializarea deșeurilor de echipament electrice și electronice, urmează să exporte aceste deșeuri pentru procesare în România, unde, odată colectate selectiv, trec intal printr-un proces de sortare în funcție de compoziție (zinc-carbon, alcaline, Li-Ion, tip pastile, plumb-acid, etc.). Pentru fiecare tip în parte, urmează un proces de mărunțire, separare și reprocesare. De cele mai multe ori se utilizează în flux procese metalurgice sau hidrometalurgice. La finalul proceselor sunt extrase metale precum zinc, fier, acid, argint, mercur și altele.
 
Ca rezultat al inovării tehnologice, deșeurile electrice și electronice au devenit categoria cu cea mai mare creștere la nivel global. Studii recente indică faptul că volumul DEEE - urilor plasate pe piață a crescut de la 19,5 milioane de tone în anul 1990 la 57,4 milioane de tone în anul 2010 și aproximativ 75 milioane de tone în anul 2015.
Echipamentele informatice și de comunicații electronice și bateriile și acumulatorii portabili ii utilizam frecvent în activitățile noastre zilnice la funcționarea diferitor echipamente de uz personal și casnic. După un timp acestea devin deșeuri. Nu orice tip de deșeuri, acestea fiind unele dintre cele mai poluante și periculoase deșeuri din gospodării și care majoritatea ajung în componența deșeurilor municipale. Principala sursă de poluare cu metale grele, în depozitele de deşeuri municipale, o constituie bateriile portabile uzate.
În acest sens, colectarea selectivă şi reciclarea sunt soluțiile cu efecte imediate.
 
Colectarea selectivă a deşeurilor presupune depozitarea temporară a deşeurilor, pe categorii, în locuri special amenajate, iar reciclarea deşeurilor reprezintă procesarea unora dintre componentele deşeurilor, în vederea transformării lor în produse utile. Prin colectare selectivă şi reciclare, se protejează natura, reducând consumul de resurse naturale, iar prin refolosirea de exemplu a metalelor, se reduce poluarea solului, apelor şi aerului.
 
Din lipsă de informare și conștientizare, o mare parte a populației continuă să depoziteze și arunce aceste deșeuri periculoase împreună cu restul deșeurilor municipale.
Proiectul "Oraș curat cu e-Deșeu reciclat" este adresat reprezentanților din sectorul public, care sunt încurajați să adopte practici durabile şi prietenoase mediului în activitatea lor, colectând şi sortând corect e-deșeurile în cadrul oficiilor; agenților economici (producătorii de deșeuri, care cad sub incidența responsabilității extinse a producătorului), dar și reprezentanților din mediul academic, în calitate de promotori/ambasadori a informației, mesajelor ecologice și a practicilor de gestionare corectă a e-Deșeurilor.