Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Anunțuri

ANUNȚ PUBLIC

 despre aprobarea și emiterea Deciziei motivată privind evaluarea prealabilă, în cadrul procedurilor de evaluare strategică de mediu, în baza prevederilor Legii nr. 11 din 02.03.2017 privind evaluarea strategică de mediu, cu modificările ulterioare pentru „Planului Amenajării Teritoriului Administrativ cumulat cu Planul Urbanistic General pentru satul Ghidighici, mun. Chișinău”      
           
Decizia motivată privind evaluarea prealabilăși motivele care îl fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției de Mediu din mun. Chișinău, str. Albișoara 38, precum și la următoarea pagină web oficială: https://am.gov.md/.

Publicul interesat poate consulta la cerere, conținutul informației din cererea de evaluare prealabilă, și depune propuneri/observații la sediul Agenției de Mediu.

Observațiile publicului, expusă în formă scrisă, se primesc zilnic la sediul Agenției de Mediu.

ANUNȚ PUBLIC 
despre posibilitatea consultării documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, pentru obținerea acordului de mediu, pentru amplasarea proiectului ,,Interconectarea sistemelor electroenergetice ale Republicii Moldova și României. Partea 2: Evaluarea fezabilității și ESMMP pentru al doilea proiect prioritar. Componenta B: Stația Back to Back (btb) și LEA 400 kv Bălți-Suceava”, inițiator Î.S. „Moldelectrica”., pe teritoriul raioanelor Glodeni
(comunele Balatina și Cuhnești, satele: Dușmani, Ciuciulea, Limbenii Vechi, Limbenii Noi și Fundurii Vechi), Fălești (comunele Obreja Veche, Hiliuți și satul Pîrlița), Râșcani (s. Corlăteni) și municipiul Bălți (s. Sadovoe).

 

ANUNȚ PUBLIC despre posibilitatea consultării documentației privind evaluarea impactului asupra mediului, pentru obținerea acordului de mediu, pentru amplasarea proiectului ,,Extinderea cheiului universal pe fl. Dunăre din Portul Internațional Liber Giurgiulești (PILG), r-nul Cahul, s. Giurgiulești”, pe teritoriul administrativ al s. Giurgiulești, r-nul Cahul

 

ANUNŢUL PUBLIC privind aprobarea deciziei etapei de evaluare prealabilă a impactului asupra mediului a activităţii planificate


Protecția apelor transfrontaliere – cooperarea moldo-ucraineană

 

Ghid pentru identificarea speciilor de pești ai Nistrului,  incluși în Cartea Roșie a Republicii Moldova

 

ANUNŢUL PUBLIC privind consultarea documentaţiei privind evaluarea impactului asupra mediului şi participarea la dezbaterea publică

 

În atenția pescarilor sportivi și amatori

MADRM te invităla primul offline din 2019

Lansarea  Sistemului Informațional Automatizat "e-Pescuit"

Masa rotundă privind datele deschise de mediu 23 mai 2019

Ordin cu privire la pescuitul scrumbiei

Linia instituţională pentru informare: 022 820 787

Sistemul Informațional Automatizat de eliberare a permiselor pentru pescuit

Reguli privind practicarea pescuitului sportiv, amator și de agrement în obiectivele acvatice piscicole naturale

Ordin cu privire la perioadele şi zonele de prohibiţie a pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale în anul 2019

Decizia privind Contingentele pentru importul hidroclorofluorocarburilor halogenate (HCFC) pentru anul 2019

În atenția deținătorilor permiselor de pescuit sportiv, amator şi de agrement

În sediul Agenției de Mediu – un nou punct de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice

Informație cu privire la obligativitatea respectării noilor prevederi legale