Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Ghid pentru identificarea speciilor de pești ai Nistrului, incluși în Cartea Roșie a Republicii Moldova

Resursele piscicole ale fluviului Nistru sunt afectate de o multitudine de factori care duc treptat la dispariția speciilor de pești aborigeni și, implicit, la diminuarea patrimoniului natural. Pentru a stopa acest proces, este important pentru cetățeni să cunoască vizual peștii rari ai Nistrului, să poată deosebi unele specii de altele și să captureze numai speciile de pești care încă mai abundă numeric, iar peștii protejați dacă sunt ocazional capturați – trebuie eliberați în apă în stare vie!

Informația prezentată este un Ghid practic foarte succint pentru identificarea celor mai rare și protejate specii de pești, care pot fi găsiți în bazinul fluviului Nistru.

Ghidul a fost elaborat și publicat cu suportul Proiectului Fondului Global pentru Mediu ,,Promovarea cooperării transfrontaliere și gestionarea integrată a resurselor de apă în bazinul fl. Nistru” al PNUD, OSCE și CEE a ONU; compilatori Vladimir Romanescu, Alexandru Moșu; Coordonator Ilia Trombițki. – Chișinău: Eco-Tiras, 2020.

Categorii de raritate:

Specie critic periclitată [CR – Critically Endangered]

Specie periclitată [EN – Endangered]

Specie vulnerabilă [VU – Vulnerable]

 

Notă: O unitate convențională (u.c.) astăzi în Republica Moldova constituie 50 lei.

Ghid pentru identificarea speciilor de pești ai Nistrului, incluși în Cartea Roșie a Republicii Moldova