Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Documente de politici

  

 1. Strategia de mediu pentru anii 2014-2023 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 301 din  24.04.2014
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352740

 

 1. Strategia de alimentare cu apă și sanitație (2014-2028), aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 199 din 20.03.2014 
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=352311

 

 1. Strategiei de gestionare a deşeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 248 din 10.04.2013
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=347341

 

 1. Strategia de dezvoltare cu emisii reduse a Republicii Moldova pînă în anul 2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1470 din 30 decembrie 2016
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=369528

 

 1. Strategia Republicii Moldova de adaptare la schimbarea climei pînă în anul 2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 1009 din 10 decembrie 2014
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945

 

 1. Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020 și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 274 din 18.05.2015
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=358781
 2. Strategia naţională cu privire la reducerea şi eliminarea poluanţilor organici persistenţi şi Planul Naţional de implementare a Convenţiei de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1155 din 20 octombrie 2004
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=297880

 

 1. Strategia dezvoltării durabile a sectorului forestier din Republica Moldova, aprobată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 350 din 12.07.2001
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=308876

 

 1. Programul de suprimare eşalonată a hidroclorofluorocarburilor halogenate pentru anii 2016-2040 şi a Planului de acţiuni pentru implementarea acestuia în anii 2016-2020, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 856 din 13 iulie 2016 
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=365905

 

 1. Programul de promovare a economiei „verzi” în Republica Moldova pentru anii 2018-2020 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acestuia, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 160 din  21.02.2018
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=374523

 

 1. Programul naţional pentru implementarea Protocolului privind Apa şi Sănătatea în Republica Moldova pentru anii 2016-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1063 din 16.09.2016
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366749

 

 1. Programul naţional privind constituirea reţelei ecologice naţionale pentru anii 2011-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 593 din 01.08.2011
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339794

 

 1. Programul naţional privind managementul durabil al substanţelor chimice în Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 973 din 18.10.2010
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=336557

 

 1. Planul național de extindere a suprafețelor cu vegetație forestieră pentru anii 2014-2018, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 101 din 10.02.2014
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=351561

 

 1. Planul naţional de acţiuni pentru implementarea în RM a Convenţiei privind accesul la informaţie, justiţie şi participarea publicului la luarea deciziilor în domeniul mediului (2011-2015) - HG nr. 471 din 28.06.2011
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=339051

 

 1. Proiectul de lege pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2030”, aprobat prin Hotărîrea Guvernului 1083 din  08.11.2018  
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377985