Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Evaluare impact în context transfrontalier

Registrul de evaluare impactului în context transfrontalier
 

Anunțuri - REPUBLICA MOLDOVA (parte afectată)


Totodată, în cazul în care la etapa prealabilă de evaluare a impactului asupra mediului autoritatea competentă stabilește necesitatea examinării în context transfrontalier a activitatății planificate, în calitate de parte de origine, în conformitate cu art. 12 alin. (2), prezintă autorității competente a părții afectate, prin intermediul canalelor diplomatice, notificarea privind activitatea planificată și o plasează pe pagina sa web oficială.


Anunțuri – REPUBLICA MOLDOVA (parte de origine)

În contextul respectării cerințelor Convenției privind evaluarea impactului asupra mediului în context transfrontalier (Convenția Espoo, 1991) la care Republica Moldova este Parte, cât și a prevederilor legislației naționale,