Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Acte Departamentale

ACTE DEPARTAMENTALE

 

 1. Ordin MADRM nr. 219 din  01.10.2018 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind evaluarea strategică de mediu
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377554
 2. Ordin MADRM nr. 1 din 04. 01.2019 cu privire la aprobarea Ghidului cu privire la efectuarea procedurilor privind efectuartea eveluării impactului asupra mediului
  http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=379760&lang=1 
 3. Ordin MADRM nr.15 din 22.01.2019 cu privire la aprobarea formularului dării de seamă (EMPOLDEP19), modului de completare a acesteia și Instrucțiunii privind modul de calculare și achitare a  plăților pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor 
   
 4. Ordin Ministerului Mediului nr. 10 din 22.02.2012, cu privire la aprobarea Instrucțiunii privind încadrarea întreprinderilor (obiectelor) în categorii după nivelul de impact asupra aerului atmosferic
  http://inseco.gov.md/wp-content/uploads/2010/06/ordin10.pdf
 5. Ordinul Ministerului Ecologiei, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului nr.188 din 10.09.02 cu privire la aprobarea Instrucțiunii despre ordinea de organizare și efectuare a expertizei ecologice de stat
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313822
 6. Ordinul Ministerului Ecologiei și Resurselor Naturale nr. 20 din 14.03.2005 cu privire la autorizarea activităților ce țin de folosirea resurselor naturale și prevenirea poluării mediului
  http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=313820
 7. Procedura de autorizare a activităților de export și import a plantelor și animalelor din flora și fauna sălbatică, a pârților și derivatelor acestora, precum și a importului /exportului sau reexportului speciilor de faună și floră reglementate de Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție – CITES (Aprobată la Ministerul mediului, Construcțiilor și Dezvoltării Teritoriului, nr. 14 din 25.01.2002, Înregistrată la Ministerul Justiției, nr. 274 din 21.05.2002, publicată în Monitorul Oficial, 2002, nr. 96-99)