Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Masa rotundă privind datele deschise de mediu 23 mai 2019 ora 9.00

Masă rotundă privind datele deschise de mediu și e-Guvernarea de mediu este un eveniment planificat în cadrul proiectului regional al Comisiei Europene „Punerea în aplicare a principiilor şi practicilor Sistemului Informaţional Comun de Mediu în țările Parteneriatului Estic (ENI-SEIS II EAST)”.


Evenimentul are ca scop identificarea unor măsuri concrete de ordin juridic, organizatoric și tehnic necesare a fi implementate de Republica Moldova pentru îmbunătățirea procesului de partajare și diseminare a informației de mediu, atît la nivel național, cît și regional, respectînd astfel prevederile Convenției de la Aarhus privind accesul la informații de mediu.