Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Informație cu privire la obligativitatea respectării noilor prevederi legale

Agenția de Mediu informează că, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018,

 

Producătorii de echipamente electrice și electronice (EEE), existenți pe piață, au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor, primind un număr de înregistrare, pe care îl vor comunica tuturor rețelelor comerciale prin care sunt vîndute EEE, în maximum 30 de zile de la atribuire.

 

Producătorii noi intrați pe piață au obligația de a se înregistra în Lista producătorilor în termen de trei luni de la înregistrare la Agenția Servicii Publice, pînă la inițierea activități de plasare pe piață a EEE.

 

Pentru executarea cerințelor de responsabilitate extinsă a producătorului, în conformitate cu prevederile art. 12 din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile, producătorii de echipamente electrice şi electronice asigură crearea unor sisteme de returnare şi colectare a echipamentelor electrice şi electronice uzate de la consumatori, precum și dezvoltarea schemelor de valorificare materială a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, care se realizează:

1) individual; sau 2) prin transferarea responsabilităților, pe bază de contract, către sistemul colectiv.

 

Totodată, producătorii de echipamente electrice şi electronice sunt obligați:

- să se înregistreze în sistemul informațional „Managementul deşeurilor” (Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11.07.2018) accesînd pagina web: www.siamd.gov.md.

- să asigure evidenţa, a punerii la dispoziție pe piaţă a produselor pe o perioadă de 5 ani, raportînd anual Agenției de Mediu cantitatea de produse puse la dispoziție pe piață în cazul onorării responsabilităţii extinse a producătorului în mod individual. La prezentarea dovezii de membru al unui sistem colectiv, această responsabilitate va fi onorată de către un sistem colectiv;

Amintim, că conform Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice:

 

Producător este persoană fizică sau juridică, indiferent de tehnica de vînzare utilizată, inclusiv prin comunicare la distanță, care: - fabrică și vinde echipamente electrice și electronice sub propria marcă; - revinde sub propria marcă echipamente produse de alți furnizori; - importă ori exportă EEE, cu titlu profesional, în sau din Republica Moldova; - vinde EEE prin mijloace de comunicare la distanță direct gospodăriilor particulare sau utilizatorilor în afara gospodăriilor particulare, în Republica Moldova, și are sediul într-un alt stat. Concomitent, Vă informăm despre necesitatea amplasării punctelor de colectare a deșeurilor provenite din echipamentele electrice și electronice la locul de distribuție a acestora.

 

Totodată, aducem la cunoștință operatorilor economici care activează în domeniul gestionării deșeurilor electrice și electronice, despre necesitatea inițierii procedurii de reactualizare a autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor, în conformitate cu art. 25 din Legea privind deșeurile, în legătură cu întrarea în vigoare a noilor prevederi legale.