Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Registrul cererilor și al actelor permisive de mediu eliberate 

2024

Lista Acordurilor de Mediu 

Lista Acordurilor pentru exportul de animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Autorizațiilor de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Lista Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei

Lista Autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor

Lista Autorizațiilor pentru colectarea obiectelor regnului vegetal

Lista Autorizațiilor pentru dobîndirea animalelor

Lista Autorizațiilor pentru exportul-tranzitul deșeurilor (Notificări)

Lista Autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon

Lista Autorizațiilor pentru tăieri ale  vegetației forestiere

Lista Avizelor expertizei ecologice de stat

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

Lista Autorizațiilor de pescuit în scop științific 

REGISTRUL Evaluare strategică de mediu planuri/programe

Raport statistic cu privire la Permisele de pescuit sportiv, amator și de agrement eliberate de Agenția de Mediu în perioada anului 2024

Lista Certificatelor privind înregistrarea colecțiilor de animale și plante eliberate în anul 2024

 

2023

Lista Acordurilor de Mediu 

Lista Acordurilor pentru exportul de animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Autorizațiilor de pescuit în scop științific 2023

Lista Autorizațiilor de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Lista Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei

Lista Autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor

Lista Autorizațiilor pentru colectarea obiectelor regnului vegetal

Lista Autorizațiilor pentru dobîndirea animalelor

Lista Autorizațiilor pentru exportul-tranzitul deșeurilor (Notificări)

Lista Autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon

Lista Autorizațiilor pentru tăieri ale  vegetației forestiere

Lista Avizelor expertizei ecologice de stat

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

REGISTRUL Evaluare strategică de mediu planuri/programe

Raport statistic cu privire la Permisele de pescuit sportiv, amator și de agrement eliberate de Agenția de Mediu în perioada anului 2023

Lista Certificatelor privind înregistrarea colecțiilor de animale și plante eliberate în anul 2023

 

2022

Lista Acordurilor de Mediu 

Lista Acordurilor pentru exportul de animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Autorizațiilor de pescuit în scop științific 2022

Lista Autorizațiilor de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Lista Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei

Lista Autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor

Lista Autorizațiilor pentru colectarea obiectelor regnului vegetal

Lista Autorizațiilor pentru dobîndirea animalelor

Lista Autorizațiilor pentru exportul-tranzitul deșeurilor (Notificări)

Lista Autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon

Lista Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în afara fondului forestier

Lista Avizelor expertizei ecologice de stat

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

REGISTRUL Evaluare strategică de mediu planuri/programe

Raport statistic cu privire la Permisele de pescuit sportiv, amator și de agrement eliberate de Agenția de Mediu în perioada anului 2022

Lista Certificatelor privind înregistrarea colecțiilor de animale și plante eliberate în anul 2022

 

 

2021

Lista Acordurilor de Mediu 

Lista Acordurilor pentru exportul de animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Autorizațiilor de pescuit în scop științific 2021

Lista Autorizațiilor de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Lista Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei

Lista Autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor

Lista Autorizațiilor pentru colectarea obiectelor regnului vegetal

Lista Autorizațiilor pentru dobîndirea animalelor

Lista Autorizațiilor pentru exportul-tranzitul deșeurilor (Notificări)

Lista Autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon

Lista Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în afara fondului forestier

Lista Avizelor expertizei ecologice de stat

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

REGISTRUL Evaluare strategică de mediu planuri/programe

Raport statistic cu privire la Permisele de pescuit sportiv, amator și de agrement eliberate de Agenția de Mediu în perioada anului 2021

Lista Certificatelor privind înregistrarea colecțiilor de animale și plante eliberate în anul 2021

 

2020

Lista Acordurilor de Mediu

Lista Acordurilor pentru exportul de animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Autorizațiilor de pescuit în scop științific 2020

Lista Autorizațiilor de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Lista Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei

Lista Autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor

Lista Autorizațiilor pentru colectarea obiectelor regnului vegetal

Lista Autorizațiilor pentru dobîndirea animalelor

Lista Autorizațiilor pentru exportul-tranzitul deșeurilor (Notificări)

Lista Autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon

Lista Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în afara fondului forestier

Lista Avizelor expertizei ecologice de stat

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

Lista Certificatelor privind înregistrarea colecțiilor de animale și plante

Raport statistic cu privire la Permisele de pescuit sportiv, amator și de agrement eliberate de Agenția de Mediu în perioada anului 2020

 

 

 

2019

Lista Acordurilor de Mediu

Lista Acordurilor pentru exportul de animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Autorizațiilor de pescuit în scop științific 2019

Lista Autorizațiilor de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Lista Autorizațiilor de mediu pentru folosința specială a apei

Lista Autorizațiilor de mediu pentru gestionarea deșeurilor

Lista Autorizațiilor pentru colectarea obiectelor regnului vegetal

Lista Autorizațiilor pentru dobîndirea animalelor

Lista Autorizațiilor pentru exportul-tranzitul deșeurilor (Notificări)

Lista Autorizațiilor pentru importul, exportul, reexportul substanțelor ce distrug stratul de ozon

Lista Autorizațiilor pentru tăieri în fondul forestier și în afara fondului forestier

Lista Avizelor expertizei ecologice de stat

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

Lista Certificatelor privind înregistrarea colecțiilor de animale și plante

Raport statistic cu privire la Permisele de pescuit sportiv, amator și de agrement eliberate de Agenția de Mediu în perioada anului 2019

 

Lista agenți economici care dețin autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

 

Lista agenți economici care dețin autorizaţii pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

 

Operatorii care dețin Autorizații de mediu pentru gestionarea  deșeurilor

 

2018

Lista Permiselor (Certificatelor) CITES

Lista Acordurilor pentru importul de plante și animale sălbatice

Lista Acordurilor pentru exportul de plante

Lista Autorizațiilor pentru colectarea obiectelor regnului vegetal