Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Solicitarea și eliberarea actelor permisive de mediu se realizează prin intermediul Ghișeului unic în trei moduri, expuse în ordinea priorității:

1) în formă electronică (online): 

Autorizaţie de mediu privind gestionarea deşeurilor

Autorizație pentru exportul/  tranzitul deșeurilor(Notificare)

Autorizaţie de mediu pentru folosinţa specială a apei

Autorizaţie de emisie a poluanţilor în atmosferă de la surse fixe

Autorizație pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon, al produselor şi al echipamentului care conțin asemenea substanțe

Autorizaţie pentru tăieri în fondul forestier şi în vegetaţia forestieră din afara fondului forestier

Aviz al expertizei ecologice de stat

Acord de mediu

Autorizaţie pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale)

Autorizație pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului şi  pescuitului (melci, broaşte, şopîrle, şerpi)

Acord pentru exportul de animale sălbatice

Acord pentru exportul de plante

Acord pentru importul de animale  sălbatice și/sau de plante

Permis/certificat CITES

 

Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare 
Certificat de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică
Avizul de mediu la coordonarea schemei schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea Certificatului de urbanizm pentru proiectare
Avizul de mediu la eliberarea Autorizației de schimbare a destinației construcției și amenajărilor
Avizul de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Solicitări informații interes public

2) la ghișeul unic al Agenției de Mediu la una din locațiile acesteia, cu programarea preventivă la numerele de telefon expuse mai jos:

 

-    Agenția de Mediu, mun. Chișinău, str. Albișoara, 38 , tel: 022820777; 022820787

 

-    Direcția Agenția de Mediu Nord, mun. Bălți, str. Boris Glavan, 5, tel: 023159803

 

-    Direcția Agenția de Mediu Sud, mun. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102 , tel: 029946126

 

3) prin e-mail, cu expedierea cererii și documentelor necesare la adresa am@am.gov.md