Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Agenţia de Mediu este autoritatea emitentă, abilitată cu dreptul de eliberare a actelor permisive în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale, precum:

Ordin nr. 18 din 29 martie 2019 cu privire la aprobarea actelor permisive eliberate de Agentia de Mediu

 

Acord de Mediu
Acord pentru exportul animalelor sălbatice
Acord pentru exportul plantelor sălbatice
Acord pentru importul animalelor și/sau plantelor  sălbatice 
Autorizația pentru emisia în atmosferă a poluanților de la surse fixe de poluare
Autorizație de mediu pentru gestionarea deșeurilor
Autorizație de mediu pentru folosința specială a apei
Autorizație pentru colectarea obiectelor regnului vegetal (plantelor spontane, inclusiv medicinale naturale)
Autorizație pentru dobîndirea animalelor care nu constituie obiecte ale vînatului și pescuitului (melci, broaște, șopîrle, șerpi)
Autorizație pentru importul, exportul sau reexportul substanțelor care distrug stratul de ozon al produselor și al echipamentului care conțin asemenea substanțe
Autorizație pentru tăieri ale vegetației forestiere

Aviz de evaluare prealabilă

Aviz de mediu la eliberarea autorizației de schimbare a destinației construcțiilor și amenajărilor
Aviz de mediu pentru coordonarea schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea certificatului de urbanism pentru proiectare 
Aviz de Mediu
Certificat de înregistrare a colecțiilor de plante și animale din flora și fauna sălbatică
Decizia evaluării prealabile a impactului asupra mediului a activității planificate
Notificare pentru transportarea transfrontalieră a deșeurilor
Permis- certificat CITES (Convenția privind comerțul internațional cu specii de faună și floră sălbatică pe cale de dispariție)

Avizul de mediu la coordonarea schemei schemei de amplasare a imobilului, terenului și a rețelelor edilitare la elaborarea Certificatului de urbanizm pentru proiectare
Avizul de mediu la eliberarea Autorizației de schimbare a destinației construcției și amenajărilor
Avizul de mediu la coordonarea actului de selectare a terenului la schimbarea destinației terenului
Evaluarea impactului asupra mediului de la activitățile planificate
Evaluarea strategică de mediu a planurilor și programelor locale de mediu, a planurilor urbanistice generale, zonale, de dezvoltare și a planurilor de amenajare a teritoriului

 

Mai multe informații cu privire la procedura de solicitare și eliberare a actelor permisive de mediu le puteți găsi în Regulamentul cu privire la organizarea activității și funcționarea Ghișeului Agenției de Mediu pentru solicitarea și eliberarea actelor permisive în domeniul protecției mediului și utilizării resurselor naturale.

Solicitarea și eliberarea actelor permisive de mediu se realizează prin intermediul Ghișeului Agenției de Mediu în trei moduri, expuse în ordinea priorității:

1. în formă electronică (online):

  • prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Managementul Deșeurilor” (SIA MD) - în cazul solicitării actelor permisive în domeniul gestionării deșeurilor; 
  • prin intermediul Sistemului Informațional „e-Pescuit” (SI „e-Pescuit”) – în cazul solicitării permiselor de pescuit sportiv, amator și de agreement; 
  • prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Gestionarea și Eliberarea Actelor Permisive” (SIA GEAP) - în cazul solicitării celorlalte acte permisive de mediu menționate mai sus.

 

2. la ghișeul Agenției de Mediu la una din locațiile acesteia, cu programarea preventivă la numerele de telefon expuse mai jos:

- Agenția de Mediumun.Chișinău, str. Albișoara, 38; tel: 022820777; 022820787

- Direcția Agenția de Mediu Nordmun.Bălți, str. Boris Glavan, 5; tel: 023159803

- Direcția Agenția de Mediu Sudmun. Cahul, str. Vasile Alecsandri, 102; tel: 029946126

 

3. prin e-mail, cu expedierea cererii și documentelor necesare la adresa am@am.gov.md.

 

În procesul de selectare a modului de depunere a solicitărilor de acte permisive de mediu și de eliberare a acestora sau a deciziilor corespunzătoare, solicitanții sunt încurajați să opteze în mod prioritar pentru realizarea activităților în cauză în formă electronică.

 

Activitatea ghişeului unic se desfăşoară conform programului de lucru al Agenţiei de Mediu, de luni până vineri de la 7.30 până la 16:00, cu pauză de prânz între orele 12.00 -12.30.