Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Stejarul lui Ștefan cel Mare în atenția autorităților de mediu

Published on: Fri, 11/24/2023 - 09:36
Press Release Type: 

Starea fitosanitară a celui mai longeviv arbore care crește pe teritoriul Republicii Moldova, stejarul lui Ștefan cel Mare, din satul Cobîlea, raionul Șoldănești, a fost examinată de către o Comisie mixtă, formată din reprezentanții autorităților de mediu și instituțiilor științifice de profil, la data de 23 noiembrie 2023.

 

În urma studiului de analiză aprofundată a stării fitosanitare a arborelui secular - monument al naturii de tip botanic, s-a constatat că acesta se află într-o stare puternic afectată de putrezirea lemnului şi prezintă pericol pentru populaţie, dar în acelaşi timp şi de surpare sub greutatea proprie. Din punct de vedere a amplasării scorburii se constată că acesta este foarte găunos. Sub influenţa factorilor fizici nefavorabili (vijelii, ploi abundente, vânt puternic etc.), există riscul de prăbuşire a arborelui. În acest sens, pentru prevenirea incidentelor specialiștii recomandă limitarea accesului fizic la tulpina arborelui. Accesul permis şi sigur pentru vizitatori poate fi permis doar pe perimetrul circumferinţei coroanei arborelui.

 

În scopul îmbunătăţirii fructificaţiei şi sporirea vitalităţii arborelui specialiștii au propus efectuarea următoarelor măsuri:  prelucrarea fitosanitară complexă a scorburilor şi a coronamentului contra bolilor şi vătămătorilor, înlăturarea ramurilor scheletare uscate de gradul I şi toaletarea coronamentului, umplerea fisurilor dintre plombările de beton şi trunchi cu răşini naturale, aplicarea stimulatorilor de creştere pentru fortificarea sistemului radicular şi a arborelui prin urmare ameliorarea procesului de declin fiziologic, înlăturarea pavajului din jurul imediat al exemplarului de stejar, multiplicarea vegetativă prin altoire a descendenţilor din stejarul lui Ştefan cel Mare, proptirea cu pari a părţii cu înclinare pentru diminuarea posibilităţii de prăbuşire sub greutatea proprie.

 

Stejarul pedunculat secular, cu o vârstă de peste 700 de ani, o înălțime de 17 metri, circumferință a trunchiului peste 760 de cm și cu o suprafață a coroanei ce depășește 1000 de metri pătrați, prezintă interes ca sursă de material genetic și constituie o valoare de nivel european pentru educație, cercetări științifice, turism și recreație.