Ministerul Mediului

Agenția de Mediu

Agenția de Mediu la curent cu ultimele tendințe în gestionarea deșeurilor și economie circulară:

Published on: Mon, 06/24/2024 - 14:13
Press Release Type: 

Trei reprezentanți ai Agenției de Mediu, Silvia Nelipovschi, Denis Macovschi și Cristina Grigoraș, au participat recent la un seminar regional dedicat tematicii "Producția și utilizarea statisticilor pentru deșeuri și indicatori de măsurare ai economiei circulare". Această participare le-a permis să se familiarizeze cu cele mai noi tendințe și practici în domeniu, contribuind la consolidarea capacității Agenției de a gestiona eficient deșeurile și de a promova principiile economiei circulare.

Seminarul regional dedicat statisticilor deșeurilor și economiei circulare a fost organizat cu succes în cadrul Programului EU4Environment - Resurse de apă și date de mediu. Evenimentul a reunit experți din diverse țări, oferind o platformă valoroasă pentru schimbul de cunoștințe și experiențe.

Pe lângă teoria solidă, seminarul a pus accent pe aspectele practice ale utilizării statisticilor deșeurilor. Au fost prezentate studii de caz și exemple practice care au demonstrat modul de utilizare a statisticilor pentru a măsura indicatorii relevanți ai deșeurilor. S-a pus accent pe indicatori importanți precum generarea deșeurilor municipale, compoziția acestora și intensitatea generării deșeuri pe unitate de PIB, oferind participanților o perspectivă asupra aspectelor esențiale ale managementului deșeurilor.

Pe lângă statisticile deșeurilor, seminarul a abordat și un aspect esențial: economia circulară. O sesiune separată a fost organizată pentru a explora: Indicatorii economiei circulare; Utilizarea durabilă a resurselor naturale: și Provocările economiei circulare. Au fost prezentate modele de țări care au atins un nivel ridicat de implementare a responsabilității extinse a producătorilor (REP), demonstrând practici eficiente de gestionare a deșeurilor și de promovare a circularității.

Seminarul a reprezentat o oportunitate valoroasă pentru Republica Moldova de a se alinia la tendințele moderne în statistica deșeurilor și de a se inspira din experiența țărilor de succes în implementarea economiei circulare. Informațiile obținute vor contribui semnificativ la îmbunătățirea gestionării deșeurilor la nivel național și la construirea unui viitor mai durabil pentru Republica Moldova.