Calitatea aerului atmosferic monitorizată la stația automată de tip fond rural din loc. Mateuți, r-nul Rezina

În conformitate cu prevederile Directivei Europene 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, starea de calitate a aerului atmosferic este determinată de valoarea concentrațiilor poluanților monitorizați.

Starea calității aerului atmosferic, în dependență de concentrațiile înregistrate a poluanților, poate fi clasificată conform unei tipologii și vizualizată în baza unei scale de culori corespunzătoare.

Starea de calitate a aerului atmosferic
Concentrația poluantului monitorizat BUN ACCEPTABIL MODERAT RĂU FOARTE RĂU EXTREM DE RĂU
Dioxid de azot (NO2) (µg/m3) 0-40 41-90 91-120 121-230 231-340 341-1000

Starea de calitate a aerului atmosferic
Concentrația poluantului monitorizat BUN ACCEPTABIL MODERAT RĂU FOARTE RĂU EXTREM DE RĂU
Ozon (O3) (µg/m3) 0-50 51-100 101-130 131-240 241-380 381-800

Starea de calitate a aerului atmosferic
Concentrația poluantului monitorizat BUN ACCEPTABIL MODERAT RĂU FOARTE RĂU EXTREM DE RĂU
Monoxid de carbon (CO) (µg/m3) 0-1.000 <4.000 <6.000 <8.000 <10.000 >10.000

Starea de calitate a aerului atmosferic
Concentrația poluantului monitorizat BUN ACCEPTABIL MODERAT RĂU FOARTE RĂU EXTREM DE RĂU
Particule in suspensie < 2,5 μm (PM2,5) (µg/m3) 0-10 11-20 21-30 31-50 51-75 76-80

Starea de calitate a aerului atmosferic
Concentrația poluantului monitorizat BUN ACCEPTABIL MODERAT RĂU FOARTE RĂU EXTREM DE RĂU
Particule in suspensie < 10 μm (PM10) (µg/m3) 0-20 21-40 41-50 51-100 101-150 151-1200

Starea de calitate a aerului atmosferic
Concentrația poluantului monitorizat BUN ACCEPTABIL MODERAT RĂU FOARTE RĂU EXTREM DE RĂU
Dioxid de sulf (SO2) (µg/m3) 0-100 101-200 201-350 351-500 501-750 751-1250